Zasady pisania streszczeń

Termin nadsyłania streszczeń: do 15 września 2019

 1. Streszczenie nie powinno przekroczyć jednej strony A4.
 2. Tekst należy napisać edytorem tekstowym Word, czcionką Times New Roman wielkości 12 z 1,5 odstępem między liniami.
 3. Należy zachować następujący układ:
  • Autorzy (imię i nazwisko pisane kursywą, z odnośnikiem afiliacji danego autora)
  • Tytuł (WIELKIE LITERY, pogrubione pismo)
  • Afiliacja
  • Adres email pierwszego autora
  • Tekst streszczenia
 4. Istotne informacje zawarte w tekście należy poprzeć piśmiennictwem cytowanym w okrągłych nawiasach, np. (Wang i wsp.: Eur J Endocrinol. 2008, 159, 507–514).
 5. Stosowane skróty w tekście należy wyjaśnić w języku polskim i angielskim, np. czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α, ang. tumour necrosis factor α).
 6. Streszczenie należy przesłać do Przewodniczącej Komitetu Naukowego prof. Jolanty Słowikowskiej-Hilczer na adres jolanta.slowikowska-hilczer@umed.lodz.pl

 

ENGLISH VERSION