Komitet Organizacyjny

Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer – Przewodnicząca
Dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska
Dr hab. Katarzyna Marchlewska
Dr Elżbieta Oszukowska
Dr Eliza Filipiak