Komitet Naukowy

Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer – Przewodnicząca
Dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska – Wiceprzewodnicząca
Dr Szymon Bakalczuk
Dr Leszek Bergier
Prof. Barbara Bilińska
Prof. Barbara Darewicz
Prof. Grzegorz Jakiel
Prof. Piotr Jędrzejczak
Prof. Roman Kotzbach
Prof. Krzysztof Kula
Prof. Maria Laszczyńska
Dr hab. Grzegorz Ludwikowski
Prof. Marek Mędraś
Prof. Małgorzata Piasecka
Dr Aleksandra Robacha
Dr Maria Szarras-Czapnik